Webová stránka je v procese úprav do 1.7.2024

Vytvárame webové a mobilné aplikácie na mieru. Uskutočníme podrobnú analýzu, pripravíme nový užívateľský dizajn a modernizujeme staršie desktopové aplikácie (napr. v MS Access) do webovej podoby. Vaše nápady premeníme na skutočnosť.